Üdvözlünk! Webáruházunk cookie -kat használ,

melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást tudjunk nyújtani számodra. Ha többet szeretnél tudni, kattints ide.

Újra nyitva! Éljen! Újra nyitva! Éljen!

Adatvédelem

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatvédelmi tájékoztató, azért, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően, tájékoztassunk minden felhasználót, regisztrált tagunkat, és vásárlónkat, hogyan kezeljük személyes adatait a honlapunkon. Kérlek olvasd végig, és ha bármi kérdésed felmerül, bővebb felvilágosítást adunk e-mailben itt. odango@citromail.hu

Tájékoztatónknak megírásakor már figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács új általános adatvédelmi rendeletét vagy „GDPR”-t, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

 


Adatkezelés; Az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. A jelen tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül;

 

1. Az Odango webáruház azaz Horváth István e.v. Székhelye: Magyarország, 9028, Győr, Nyerges utca 1.  Adószáma; 66802473-1-28 Nyilvántartási száma; 39306887

 

2. ShopRenter.hu Kft. Székhelye: Magyarország, 4028 Debrecen, Kassai út 129. Cégjegyzékszám: 09-09-020636, Adószáma: 23174108-2-09


Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

 

1. GlS General Logistics Systems Hungary Kft. Székhelye: Magyarország, 2351 Alsónémedi, Európa u. 2. Adószáma; 12369410-2-44. további információ; adatvedelem@gls-hungary.com

 

2. FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Székhelye: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.; cégjegyzékszáma: Cg.10-10-020309; adószáma: 25034644-2-10. Telefon: +36 1 999 0369, e-mail: info@foxpost.hu

 

Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység:

 

Horváth-Krivanek Tímea ev. Székhelye; Magyarország, 9173 Győrladamér, Wilhelm Baumeister utca 13. Adószám: 67953747-1-28. E-mail: horvath.krivanektimea@freemail.hu

 

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

*

*

 

Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett odango.hu internetes oldal, és ezen honlap aloldalai.

 

Szolgáltatás: az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.

 

Felhasználó: Az a természetes személy, aki a szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbiakban felsorolt adatait. A felhasználó döntése alapján az adatkezelő a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:

Név, becenév, e-mail cím, lakcím, telefonszám, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, szállítási cím, szállítási név, szállítási telefonszám, illetve a Honlapon leadott rendelések időpontja, tartalma, értéke, teljesítésének állapota.
 

 

Ha a felhasználó a honlap felületét látogatja, az adatkezelő és adatfeldolgozó rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét.

 

Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére üzenetet, e-mailt küld, úgy az adatkezelő rögzíti a felhasználó e-mail és IP címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

 

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az adatkezelő tájékoztatása nélkül, a honlap valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

 
Az adatkezelő a felhasználó munkamenetének kezelése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (cookie) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

Az adatkezelés célja; elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, online tartalomszolgáltatás, a felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás, felhasználói jogosultságok azonosítása, egyedi felhasználói megkeresések kezelése és intézése, statisztikák, elemzések készítése, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek értesítése és részükre a nyeremény biztosítása, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

 

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

 

Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek.


A felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Az adatkezelő a felhasználó által a honlapra történő belépéskor a felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán a felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

 

Jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozó részére történő adattovábbítás a felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

A felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a felhasználót terheli.

 

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

 

Minden felhasználó, csak akkor vásárolhat a honlapon, ha már a 16. életévét betöltötte. Ha még nem töltötte be a 16. életévét, akkor csak szülői engedély birtokában kezelhetjük a személyes adatait.

 

*

*

 

Az adatkezelések időtartama:

 

1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 90 napig tárolja.

 

2. A felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

 

3. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a személyes adatok törlését. Ez esetben a személyes adat az adatkezelő rendszereiből törlődik. A felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az adatkezelő által, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok adatkezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

 

4. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

 

5. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

 

6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az adatkezelő végrehajtja.

 
 

Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, a felhasználó kereshet minket az odango@citromail.hu e-mail címen.

 

A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 

A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

*

*


Még egyszer közérthetően!

 

Minden felhasználó bármikor törölheti, vagy kérheti tőlünk, hogy töröljük az adatait a rendszerből.


Mindenki csak 16 éves korát betöltően vásárolhat, különben szülői beleegyezés szükséges hozzá.

 

 

Bármi kérdésed van, keress minket bizalommal! Köszönjük, hogy végigolvastad.
 

 

 

Frissítve; Budapest, 2020. 05. 11.

Nyomás a legtetejére!